Служебна информация

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на Закона за електронната търговия, между доставчика на услуги на информационното общество „Булгартист” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Димитър Кантакузин“ №2, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 205721472, телефон 0893726191, e-mail: office@darvart.com, наричано по-нататък за краткост „Доставчик” от една страна и Получателят на услуги (наричан „Потребител”), от друга страна.
Услугите се предоставят чрез домейн (интернет адрес): www.darvart.com, собственост на „Булгартист“ ООД, начинат по-долу Сайт, Страница или Електронен магазин.
2. На Страницата на Доставчика се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. Доставчика гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.
3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си, изрично и безусловно съгласие, предоставените от него данни да бъдат събирани, съхранявани, и използвани от Доставчика за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки.
4. Доставчика се задължава да не разкрива никакви данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. В тези случаи Доставика се задължава да предостави информацията по силата на закона.
5. Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Доставчика при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените данни.

Стоки. Цени на стоките.
6. Електронният магазин www.darvart.com предлага ръчно изработени бижута, аксесоари и декорации. За всяка стока са посочени цената и основните ѝ характеристики.
7. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката, не е включена в цената на стоките. Същата се прибавя към цената на поръчаните артикули при финализиране на поръчката.
8. Доставчика не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.
Поради спецификата на предлаганите продукти и начина на изработка (ръчна изработка), следва да се има предвид, че продуктите могат да се различават от показаните на снимките и два напълно идентични продукта не могат да бъдат изработени.
9. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.
10. Доставчика си запазва правото да променя, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристикина стоките. Потребителите се считат за информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им.
11. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Доставчика се задължава да уведоми потребителя на предоставения от него телефонен номер или електронен адрес за контакт.

Поръчки
12. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на Сайта. Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.darvart.com предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в т. 19 от настоящите Общи условия.
13. Разглеждането и пазаруването от електронния магазин на www.darvart.com
е напълно свободно и регистрацията не е задължителна.
13.1. Регистрацията е безплатна и се осъществява чрез попълването на регистрационна форма с потребителско име, парола и електронна поща (e-mail).
14. За да направи поръчка през Сайта, Потребителят следва следните стъпки:
14.1. Избор на желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел „Магазин” на сайта или чрез използване на поле „търсене“, намиращо се в горния десен ъгъл.
14.2. Когато дадена стока е предлагана с продуктови варианти (цвят, размер, материал и т.н.) преди добавяне в „Количка“ се посочва желаната опция от падащото меню, находящо се под полето за цена на стоката.
14.3 Ако желае да закупи повече от един брой от дадена стока, Потребителя има възможност да посочи желаното количество в полето, находящо се вляво от бутона „Купи“ или след добавяне в „Количка“, от прозореца „Количка“.
14.4. За да добави дадена стока към своята поръчка (виртуална количка за пазаруване), Потребителят следва да натисне бутона „Купи“ (поръчка със задължение за плащане), находящ се в прозореца на избраната стока, под полето за цена или от умалената снимка на стоката в обособената част „Магазин“. Във втория случай при преместване на курсора върху изображението на продукта, на мястото на цената се визуализира малък бутон “Купи“, чрез който продукта може да бъде добавен директно в Количката. Няма ограничение в броя на стоки, които могат да бъдат добавени към поръчката (количка).
14.5. В горната дясна част на сайта се намира бутон „Количка”. При избирането му в дясно се визуализира съдържанието на количката и общата стойност на поръчката до момента. От тук Потребителят има възможност да разгледа и променя текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждаване на поръчката. Тук количеството на стоките от един и същ вид може да бъде променяно, както и даден артикул да бъде премахнат от поръчката.
14.6. В случай че Потребителят е регистриран в сайта на Доставчика и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта,списъкът на стоките в „количката” може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в профила на Потребителя и са достъпни по всяковреме за редакция или потвърждаване.
14.7. За изпращане на поръчката е необходимо Потребителят да натиснете бутона „Kоличка”. На страницата ще се появи текущия списък с продукти, налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да бъде направена поръчка на стоките от списъка, е необходимо натискането на бутона „Продължи поръчката”.
14.8. На страницата ще се появи бланка за попълване на данните за доставка и фактуриране. Ако Потребителят желае поръчаните стоки да бъдат доставени на адрес,различен от този за фактуриране, е необходимо да постави отметка в полето „Изпращане до друг адрес“ и да попълни необходимите полета. В противен случай се счита, че адресът за фактуриране е и адрес за доставка. Данните следва да бъдат попълнени на кирилица – три имена, телефон за връзка и точен адрес.
14.9. От следващото поле Потребителят избира начин на плащане, от предложените възможности.
14.10. В зависимост от стойността на поръчката, системата на Доставчика ще прибави автоматично цената на доставката или ще определи „безплатна доставка“
14.11. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите е задължително за да бъде изпратена поръчка до Доставчика. След прочитането им, ако Потребителяте съгласен с тях, е необходимо да маркира полето (постави отметка) „Прочетох и се съгласявам с Условията за ползване“, след което да натисне бутона „ПОРЪЧКА”.
14.12. На екрана ще се появи потвърждение и окончателният изглед на поръчката, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката. Потребителят ще получи на посочения от него адрес на електронна поща автоматично генерирано копие на поръчката. Изпратеното съобщение не е потвърждение на поръчката.
15. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с “Булгартист” ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона “ПОРЪЧКА”, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в потребителската количка („Количка”) при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила.
16. На посочения от него адрес на електронна поща, Потребителят ще получи потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането ѝ. Сполучаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.
17. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, Доставчика има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя.
В този случай, Доставчика може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до Потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на Доставчика.
18. Ако е необходимо, Доставчика ще се свърже с Потребителя за уточняване на подробности по доставката.

Начин на плащане
19. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:
19.1. Застоки, с място на доставка на територията на Република България:
19.1.1. Плащане при доставка („наложен платеж“);
19.1.2. Банков превод (“по банков път”).
19.2. Застоки, с място на доставка извън територията на Република България:
19.2.1. Банков превод (“по банков път”).
19.3. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплати на Доставчика, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока авансово, при избор на банков превод,  или в момента на получаването ѝ, когато е избран „наложен платеж“ като начин на плащане.
20. При избран начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, в едно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка.С подписа си Купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.
21.При избран начин на плащане „банков превод”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, заедно със сумата за доставката, съгласно потвърдената поръчка, чрез директен банков превод по сметката на Доставчика.   В основание за плащане следва да бъде опсочен номера на поръчката.
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG56UNCR70001523603476
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Булгартист ООД

Доставка
22. Стоките, поръчани от електронния магазин www.darvart.com, освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят в следните срокове:
22.1. за територията на Република България – до 3 (три) работни дни.
22.2. извън територията на Република България (на територията на Европейския съюз) – до 10 (десет) работни дни.
22.3 извън територията на Европейския съюз – в зависимост от географското местонахождение, срокът се уточнява с Потребителя.
22.4. стоки, за които е отбелязано, че не са в наличност, но могат да бъдат изработени и доставени по поръчка, се изпращат в срок от 2-5 работни дни.  Продукти, които следва да бъдат индивидуализирани се доставят в срокот 2-10 работни дни, или по дълъг, който се уговаря допълнително.
23. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на потвърждение за изпратена поръчка.
Потвърждението се изпраща след като стоката е предадена към избраната от Потребителя куриерска компания.
24. Доставчика не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Доставчика обстоятелства.
25. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише Протокол за щети в присъствието на куриера незабавно, както и да уведоми Доставчика на тел. 0893726191.
26. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/представител на транспортната фирма при получаването на пратката и Доставчика не бъде незабавно уведомен на телефона посочен в информацията за контакт. Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
27. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с Доставчика на телефона за контакт, посочен в сайта, за отстраняване на несъответствието.
28. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
29. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Доставчика се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
30. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 5 (пет) работни дни от уведомяването за такова искане на Доставчика на телефона за контакт, посочен в сайта.
31. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.
32. Съгласно чл. 47 ал. 1 т. 9 и чл. 55 ал. 2 от Закона за защита на потребителите, Доставчика заявява, че разходите за връщане на стоките се заплащат от Потребителя.

Право на отказ
33. Електронният магазин ww.darvart.com предлага и стоки, изработени по поръчка на Потребителя. Стоките, изработени по поръчка на Потребителя са специално маркирани в интернет сайта и същите не са изработени предварително, а се изработват и доставят при конкретна поръчка от Потребител. Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП, за същите Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) по смисъла на т. 36-38 от настоящите Общи условия, във връзка с чл. 50 – 56 от ЗЗП.
34. Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)
Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който Потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на електронен адрес:office@darvart.com.
Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите тук.

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

(съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8и чл. 52, ал. 2и 4 от ЗЗП)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.

До „Булгартист“ ООД,
гр. София, ул. „Димитър Кантакузин“ №2, телефон: 0893 72 61 91
електронен адрес: office@darvart.com

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:
……………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….……………
Поръчано на*………………………………………………………………………………………………….
Получено на:* ……………………………………………………………………………………………………..
Име на потребителя: ……………………..……………………………………………………………………
Адрес на потребителя: …………….…………………….…………………………………………………..
Подпис на потребителя: ……………………………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ………………………
——————————————————
*Ненужното се зачертава

 1. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от Потребителя.
  36. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Доставчика, с получаването на стоката от Доставчика.
  37. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Доставчика стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Доставчика се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

Търговска гаранция
38. Търговската гаранция на всеки продукт е 2 (две) години, считано от датата на закупуване и при спазване на препоръките за употреба и грижа за продуктите.
39. Потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени в т. 42-46 от настоящите Общи условия.
40. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
а) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
б) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;
в) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката;
41. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, и по-точно – независимо от търговскатагаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

Рекламации
42. Рекламациите се предявяват пред Доставчика или пред упълномощено от него лице.
43. Рекламациите се подават устно или писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат:
– на адреса по търговска регистрация на дружеството;
– по електронен път – на адрес: office@darvart.com
44. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
45. При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
а) касова бележка или фактура;
б) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
в) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
46. Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на Доставчика. Доставчика уведомява потребителя в срок от 1 (един) работен ден, преди изпращането на куриер за експедиране на потребителската стока. Потребителят е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница,в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.
47. Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

Заключителни разпоредби
48. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Доставчика има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.
49. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани по електронен път, чрез отправяне на запитване на адрес office@darvart.com или чрез телефонно обаждане на телефонен номер 0893 72 61 91, в работни дни, между 9.00 и 17.00 часа.
50. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Доставчика не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
51. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.darvart.com е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
52. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (поставяне на отметка) „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване” в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.
53. Настоящите Общи условия са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и действащите нормативни актове в Република България.
54. Настоящите Общи условия са изготвени и приети на български език .
55. Доставчика и Потребителите ще решават всички спорове, възникнали с тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, чрез преговори, а когато това е невъзможно – чрез компетентния съд в гр. София.
Последна промяна: 16.09.2021 г.

“Булгартист” ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Този документ описва политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него (“Лични данни”, “Лична информация”) и има за цел да предостави информация за обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 1. Администратор на лични данни (“Администраторът“) е “Булгартист“ ООД, ЕИК по Булстат 205721472, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1415, ул. Димитър Кантакузин №2,
  Телефон за информация и контакти: 0893726191
  Електронна поща: office@darvart.com
  Интернет страница: darvart.com
 2. Длъжностното лице по защита на личните данни на Администратора отговаря за събирането, обработката и защитата на личните данни. За контакт с длъжностното лице натиснете тук.
 3. Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни. Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
  Електронна поща: kzld@cpdp.bg
  Интернет страница: www.cpdp.bg

Защо събираме, обработваме и съхраняваме вашите лични данни

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазин darvart.com и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), въз основа на изрично получено съгласие от Вас като клиент, за изпълнение на задълженията по договор от разстояние с Вас, за спазване на законово задължение или за целите на законовите интереси на „Булгартист” ООД или трета страна.

Какви видове лични данни събираме и обработваме:

“Булгартист“ ООД събира лична информация, за да отговори на исканията на потребителите, които могат да включват: създаване на личен профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин, регистрация за информационен бюлетин и маркетингови дейности.

 1. Данни за профила Ви в онлайн магазина darvart.com, който се създава от Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условияза използване на онлайн магазина darvart.com:
  – Лично и фамилно име;
  – Имейл адрес;
  – Парола.
  Създаването на профил (регистрация) не е задължително. Онлайн магазина е достъпен и може да бъде използван от нерегистрирани потребители.
 2. Данни за онлайн поръчка през онлайн магазина darvart.com, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:
  – Лично и фамилно име на лицето за доставка;
  – Имейл адрес;
  – Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
  – Телефон за доставка;
  – Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
  – Начин на доставка;
  – Начин на плащане;
  – Номер на поръчка;
  – Сума за плащане;
  – Статус на плащане;
  – Статус на поръчката.

С каква цел събираме, обработваме и съхраняваме личните ви данни:

Данните, които ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина darvart.com и сключване на договор с дружеството, събираме и обработваме за следните цели:
– създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
– индивидуализация на страна по договора;
– счетоводни цели;
– статистически цели;
– защита на информационната сигурност;
– обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
– изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание.

Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност.

Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и имейли се обработват при дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако потребителят не желае данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, може да се свърже с Администратора.

 1. Данните от профила ви се обработват с цел:
  – Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;
  – Доставка на поръчани продукти;
  – Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, предоставяне на информация от оператор или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
  – Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
  – Автентикация при влизане в профила Ви;
  – Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна, в т.ч. имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности;
  – Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.
 1. Данните от онлайн поръчката се обработват с цел:
  – Доставка на поръчаните продукти;
  – Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и с цел упражняване на правото на отказ и други;
  – Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
  – Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
  – Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;
 2. Данните за контакт и изпратено съобщение се обработват за идентификация и осъществяване на комуникация с вас.
 3. При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви данни не събираме:

“Булгартист“ ООД не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни събираме от лицата, за които се отнасят.
Не извършваме автоматизирано взимане на решения с данни.
Не събираме данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител.

За какъв срок съхраняваме данните Ви

 1. Данни, предоставени на договорно основание:
  Данните от профила ви се съхраняват за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви, за срок от 5 години от последната поръчка от онлайн магазина darvart.com или до изтриване на профила чрез функционалността на магазина.
  Данните от онлайн поръчките се съхраняват в срок от 5 години от датата на конкретната поръчка.
 2. Данните, събирани във връзка със счетоводната отчетност се съхраняват за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
 3. Данни, предоставени въз основа на съгласие се съхраняват до оттеглянето му по начина, по който е предоставено, включително чрез функционалността на магазина или чрез изтриване.

Ще ви уведомим, ако възникне необходимост срока на съхранение да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение от наша страна като Администратор.

Какви са Вашите права във връзка с личните данни, които сте ни предоставили

 1. Право на достъп – имате право да поискате информация за личните ви данни, включително копие на информацията, която съхраняваме, по всяко време. Необходимо е да натиснете бутона “Изтегли данните”, който се намира на тази страница(само за регистрирани потребители) или да попълните формата за контакти (нерегистрирани потребители). След удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще ви бъдат предоставени.
 2. Право на корекция – имате право да поискате корекция и допълване на лични данни чрез формата за контакти на тази страница и след удостоверяване на вашата самоличност.
 3. Право на изтриване (Правото да бъдеш забравен) възниква при отпадане на необходимостта от обработка на данните, при оттегляне на съгласието, в случаите в които обработката е въз основа на предоставено съгласие, при незаконна обработка на данни или при възникване на законово задължение за изтриване.
  Необходимо е да натиснете бутона “Изтрий данните”, който се намира на тази страница(само за регистрирани потребители) или да попълните формата за контакти (нерегистрирани потребители). След удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще ви бъдат пизтрити.
  Това право може да не бъде уважено в предвидените от закона случаи или при липса на удостоверяване на вашата самоличност.
 1. Право на ограничаване на обработването – при оспорване верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им, или когато обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
 2. Право на преносимост на машинно четими данни – можете да поискате да предоставим данните ви директно на вас или на друг администратор по ваш избор, след писмено искане от ваша страна и при наличието на техническа възможност.
 3. Право на получаване на информация – можете да поискате от Администратора нда предостави информация за всички получатели, на които личните данни са били разкрити. Администратора може да откаже тази информация, в случай, че това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
 4. Право на възражение – може да възразите срещу обработването на личните данни от администратора, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

С кого споделяме Вашите лични данни?

“Булгартист“ ООД предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес. Данните са предоставени първоначално от потребител, който ги въвежда по време на поръчка, и впоследствие се предоставят на трети лица, в това число на счетоводна компания и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания), като спазваме всички процедури за конфиденциалност.

Администратора използва услуги на трети страни, за да поддържа уеб сайта онлайн, да подобрим работата на магазина и да управляваме по-добре предоставяната Услуга. Възможно е някоя от тези услуги да съхранява данни на сървър, който се намира извън територията на Република България.

SiteGround

Уебсайтът, включително и всички събирани посредством него данни, се намира (хоства) на сървър на SiteGround.com

Google Analytics

Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за потребителите на онлайн магазина, като например уебсайта, от който идвате, държавата, в която се намирате, вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип потребители използват уебсайта и как го използват, което ни помага да персонализираме услугата.

Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-onза JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Ако искате да се откажете, моля изтеглете и инсталирайте приставката за Вашия уеб браузър.
Тукможете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Facebook Pixel

Използваме Facebook Pixel, за да измерваме и оптимизираме аудиторията при провеждане на маркетингови кампании. Чрез този инструмент не събираме лична информация директно, а използваме наличната такава за портебителя с цел повторно насочване към нашият онлайн магазин. В този случай личните данни на конкретния потребител са криптирани.
Тукможете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

WordPress 

Уеб сайтът работи със система за управление на съдържанието WordPress. За контрол на спам коментарите се използва разширението Akismet. При публикуване на ваш коментар на уеб сайта е възможно e-mail адресът ви и съдържанието на коментара да бъдат изпратени до сървъри на Automattic, които да определят дали вашият коментар е спам.
Тукможете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

На други трети лица, несвързани с търговската дейност на “Булгартист“ ООД лични данни не се предоставят, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие.

Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения или на правоприлагащи органи за борба с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и “Булгартист“ ООД, да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

По отношение на частните субекти, ние изискваме посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

“Булгартист“ ООД съставя статистики за употребата на електронния магазин, ползвайки данни, събирани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани и предоставяни на трети страни.
Повече информация за бисквитките ще намерите тук.

Технически и организационни мерки за защита на личните данни

В дейността на “Булгартист” ООД предвижда необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
Предвидили сме технически и организационни мерки за защита като контролиран достъп, поддръжка и правилна експлоатация на информационните системи и мерки за криптографска защита. Служителите на Администратора обработват лични данни в съответствие с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни.

Какво става в случай на нарушение на сигурността на личните ми данни

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Можете да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на личните ви данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Изменения на Политиката за поверителност

“Булгартист“ ООД може да променя настоящите правила за защита на личните данни по всяко време, като публикува нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата на влизане в сила следва да бъде посочена в дъното на страницата.

Дата на влизане в сила: 25.05.2018г.
Последна промяна: 11.07.2019г.

Поръчка
Поръчките се обработват в рамките на 1 работен ден. Ако поръчката е направена след 12:00 часа се обработва на следващия работен ден.

Ние сме малък семен екип и произвеждаме в малки серии.
Част от продуктите са в наличност, други изработваме след поръчка и в срок от 2-5 работни дни. Индивидуланите изработки с персонализация  могат да отнемат до 10 работни дни, в зависимост от параметрите им.

След поръчка ще получите потвърждение по e-mail и тя ще бъде изпратена в срок от 1-5 работни дни, считано от датата на потвърждението.

Ако не разполагате с толкова време, не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0893 72 61 91, за да обсъдим възможностите.

Доставка в България
Доставките на територията на Република България се осъществяват от куриерска фирма по избор на клиента – Спиди, Еконт Експрес, Лео Експрес, до адреса, който сте посочили в заявката, от понеделник до петък, в часовете между 9:00 и 18:00 часа.
Доставки в събота са възможни само до офис на куриера.
Доставката отнема между 1 и 3 работни дни, в зависимост от населеното място и графика на обслужване на куриерската фирма.
Стойността на доставката не е включена в цената на продуктите, заплаща се отделно и е за сметка на клиента.
Цената на доставката варира според тарифата на избрания от клиента куриер и се добавя към стойността на поръчаните артикули.
За поръчки над 150лв. предлагаме безплатна доставка.

Доставка в чужбина
Доставките в чужбина се осъществяват с посредничеството на Deutsche Post, до адреса, който сте посочили в заявката.
Срок за доставка:
Европейски съюз – от 4 до 6 работни дни
САЩ – от 8 до 11 работни дни
Цената за доставка на малък пакет с тегло до 220 гр. е 15 лв и не е включена в цената на продукта.

За условия за доставка в друга държава или експресна доставка с DHL се свържете с нас за допълнителна информация.

Плащане
Предлагаме два начина за плащане:
С наложен платеж при доставката – стойността на поръчаните от вас артикули, заедно с разходите за доставката предавате на куриера, в момента на получаване на поръчката.
Документ за извършеното плащане (касов бон) ще бъде издаден от куриера.
Този начин на плащане може да бъде използван само за доставки на територията на Република България.

Банков превод – директен банков превод по сметката на Доставчика.   В основание за плащане следва да бъде посочен номера на поръчката.
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG56UNCR70001523603476
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Булгартист ООД

Връщане и замяна
Ако по някаква причина не сте удовлетворени от получения продукт, имате право да го върнете и/или замените в рамките на 14 дни от неговото получаване.
Продукта трябва да бъде в оригиналната си опаковка, да не е употребяван и целостта и качеството – както на продукта, така и на опаковката, да не бъдат нарушени.
Ние ще възстановим стойността му, включително разходите за доставката.
За Ваша сметка ще бъдат единствено разходите по връщането.
Изключения от това правило са продуктите, които не са налични, а се изработват и доставят по Ваша поръчка и са съобразени с Ваши индивидуални изисквания.
В този случай не можете да се възползвате от правото на отказ, връщане или замяна!

“Булгартист“ ООД използва “бисквитки”, за да събира определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на електронния магазин, които не използват услугите, предоставяни от www.darvart.com.

Съгласявайки се да използва www.darvart.com, потребителят изразява своето изрично съгласие за използването на “бисквитки”.

Какво са бисквитки?

Бисквитките представляват поредица от данни, които сaйта изпраща към компютъра на потребителя и впоследствие използва, за да го идентифицира, когато се върне отново на електронния магазин.

Каква информация предоставяте, като се съгласите с употребата на бисквитки

Бисквитките предоставят информация за употребата на електронния магазин и потребителски данни, които биха могли да се използват, за да се персонализира потребителският опит, както и да се проследят модели на потребителски трафик. Например: когато потребител се връща на www.darvart.com, бисквитките го идентифицират и подканват Сайта да попълни неговото потребителско име (без паролата), за да улесни достъпа до профила на този потребител.

Бисквитките също така позволяват на Сайта да напомня за предходни дейности на потребителя и да му предлага подобни артикули и събития.

Как използваме информацията от бисквитките

“Булгартист“ ООД използва информация, събирана чрез бисквитки, за да разработва статистически анализи за използването на електронния магазин, като например времето, което потребителите прекарват в електронния магазин и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Ние използваме външни услуги (напр. Google Analytics, Facebook, Adform, Adwise и др.), които от своя страна използват бисквитки, за да ни помогнат да анализираме трафика, да таргетират рекламите, както и за други статистически цели.

Как да изключите бисквитките

Ако предпочитате да не получава “бисквитки”, докато разглежда www.darvart.com или чрез HTML форматирани имейли, потребителят има възможност да ги откаже, като настрои интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка и да откаже бисквитки, когато интернет браузъра сигнализира за наличието им.

Повечето браузъри по подразбиране позволяват поставянето на “бисквитки” на крайното устройство. Ако предпочитате, може да промените настройките на Вашия браузър по такъв начин, че съществуващите “бисквитки” да бъдат изтрити, или автоматично да бъде блокирано поставянето на “бисквитки” (в това число на “бисквитки на трети страни”). Имайте предвид, че ако изберете да изтриете или блокирате “бисквитките”, това може да се отрази на достъпността или на функционалностите на този уебсайт.

Повече информация за “бисквитките”, в това число за възможностите за тяхното управление, може да намерите на следния уебсайт: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Съдържанието е достъпно единствено на следните езици: английски, немски, испански и френски.

Можете да използвате опцията за отписване от “бисквитки” на Google Analytics, намираща се на следния адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Следвайки описаните стъпки за отписване от “бисквитки” на Google Analytics, ще инсталирате надстойка “Add-on” на своя браузър, което по същество ще блокира функционалностите на “бисквитките” на Google Analytics.

Също така можете да спрете достъпа до определени, избрани от вас “бисквитки”, през портала http://www.youronlinechoices.com/bg/вашият-избор

Close Popup

Този сайт използва бисквитки за персонализирано съдържание, маркетингови и аналитични цели. Ако продължите да го разглеждате, вие се съгласявате с използването им.

Close Popup
Настройките за поверителност са запазени!
Настройки за лични данни

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Decline all Services
Save
Accept all Services