Политика за поверителност

“Булгартист” ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Този документ описва политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него (“Лични данни”, “Лична информация”) и има за цел да предостави информация за обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 1. Администратор на лични данни (“Администраторът“) е “Булгартист“ ООД, ЕИК по Булстат 205721472, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1415, ул. Димитър Кантакузин №2,
  Телефон за информация и контакти: 0893726191
  Електронна поща: office@darvart.com
  Интернет страница: darvart.com
 2. Длъжностното лице по защита на личните данни на Администратора отговаря за събирането, обработката и защитата на личните данни. За контакт с длъжностното лице натиснете тук.
 3. Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни. Контрол върху дейността, свързана със събиране, обработване и предоставяне на лични данни, упражнява Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
  Електронна поща: kzld@cpdp.bg
  Интернет страница: www.cpdp.bg

Защо събираме, обработваме и съхраняваме вашите лични данни

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазин darvart.com и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), въз основа на изрично получено съгласие от Вас като клиент, за изпълнение на задълженията по договор от разстояние с Вас, за спазване на законово задължение или за целите на законовите интереси на „Булгартист” ООД или трета страна.

Какви видове лични данни събираме и обработваме:

“Булгартист“ ООД събира лична информация, за да отговори на исканията на потребителите, които могат да включват: създаване на личен профил, изпълнение на поръчка, предоставяне на клиентско обслужване, предоставяне на достъп до определени функционалности на електронния магазин, регистрация за информационен бюлетин и маркетингови дейности.

 1. Данни за профила Ви в онлайн магазина darvart.com, който се създава от Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условияза използване на онлайн магазина darvart.com:
  – Лично и фамилно име;
  – Имейл адрес;
  – Парола.
  Създаването на профил (регистрация) не е задължително. Онлайн магазина е достъпен и може да бъде използван от нерегистрирани потребители.
 2. Данни за онлайн поръчка през онлайн магазина darvart.com, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:
  – Лично и фамилно име на лицето за доставка;
  – Имейл адрес;
  – Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
  – Телефон за доставка;
  – Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
  – Начин на доставка;
  – Начин на плащане;
  – Номер на поръчка;
  – Сума за плащане;
  – Статус на плащане;
  – Статус на поръчката.

С каква цел събираме, обработваме и съхраняваме личните ви данни:

Данните, които ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина darvart.com и сключване на договор с дружеството, събираме и обработваме за следните цели:
– създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
– индивидуализация на страна по договора;
– счетоводни цели;
– статистически цели;
– защита на информационната сигурност;
– обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
– изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание.

Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Използвайки електронния магазин, потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност.

Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване на лични данни.

Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин и имейли се обработват при дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
Потребителят има право да откаже личните му данни да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако потребителят не желае данните да бъдат използвани за търговски, рекламни или маркетингови цели, може да се свърже с Администратора.

 1. Данните от профила ви се обработват с цел:
  – Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;
  – Доставка на поръчани продукти;
  – Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, предоставяне на информация от оператор или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
  – Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
  – Автентикация при влизане в профила Ви;
  – Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна, в т.ч. имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности;
  – Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.
 1. Данните от онлайн поръчката се обработват с цел:
  – Доставка на поръчаните продукти;
  – Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и с цел упражняване на правото на отказ и други;
  – Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
  – Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
  – Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни;
 2. Данните за контакт и изпратено съобщение се обработват за идентификация и осъществяване на комуникация с вас.
 3. При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви данни не събираме:

“Булгартист“ ООД не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни събираме от лицата, за които се отнасят.
Не извършваме автоматизирано взимане на решения с данни.
Не събираме данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител.

За какъв срок съхраняваме данните Ви

 1. Данни, предоставени на договорно основание:
  Данните от профила ви се съхраняват за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви, за срок от 5 години от последната поръчка от онлайн магазина darvart.com или до изтриване на профила чрез функционалността на магазина.
  Данните от онлайн поръчките се съхраняват в срок от 5 години от датата на конкретната поръчка.
 2. Данните, събирани във връзка със счетоводната отчетност се съхраняват за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
 3. Данни, предоставени въз основа на съгласие се съхраняват до оттеглянето му по начина, по който е предоставено, включително чрез функционалността на магазина или чрез изтриване.

Ще ви уведомим, ако възникне необходимост срока на съхранение да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение от наша страна като Администратор.

Какви са Вашите права във връзка с личните данни, които сте ни предоставили

 1. Право на достъп – имате право да поискате информация за личните ви данни, включително копие на информацията, която съхраняваме, по всяко време. Необходимо е да натиснете бутона “Изтегли данните”, който се намира на тази страница(само за регистрирани потребители) или да попълните формата за контакти (нерегистрирани потребители). След удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще ви бъдат предоставени.
 2. Право на корекция – имате право да поискате корекция и допълване на лични данни чрез формата за контакти на тази страница и след удостоверяване на вашата самоличност.
 3. Право на изтриване (Правото да бъдеш забравен) възниква при отпадане на необходимостта от обработка на данните, при оттегляне на съгласието, в случаите в които обработката е въз основа на предоставено съгласие, при незаконна обработка на данни или при възникване на законово задължение за изтриване.
  Необходимо е да натиснете бутона “Изтрий данните”, който се намира на тази страница(само за регистрирани потребители) или да попълните формата за контакти (нерегистрирани потребители). След удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще ви бъдат пизтрити.
  Това право може да не бъде уважено в предвидените от закона случаи или при липса на удостоверяване на вашата самоличност.
 1. Право на ограничаване на обработването – при оспорване верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им, или когато обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.
 2. Право на преносимост на машинно четими данни – можете да поискате да предоставим данните ви директно на вас или на друг администратор по ваш избор, след писмено искане от ваша страна и при наличието на техническа възможност.
 3. Право на получаване на информация – можете да поискате от Администратора нда предостави информация за всички получатели, на които личните данни са били разкрити. Администратора може да откаже тази информация, в случай, че това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
 4. Право на възражение – може да възразите срещу обработването на личните данни от администратора, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

С кого споделяме Вашите лични данни?

“Булгартист“ ООД предоставя личните данни, с които разполага, на трети лица (регистрирани в България или в друга държава-членка) само с оглед целите за сключване и изпълнение на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число и за доставка на стоките до посочен от потребителя адрес. Данните са предоставени първоначално от потребител, който ги въвежда по време на поръчка, и впоследствие се предоставят на трети лица, в това число на счетоводна компания и лицензиран пощенски оператор (куриерска компания), като спазваме всички процедури за конфиденциалност.

Администратора използва услуги на трети страни, за да поддържа уеб сайта онлайн, да подобрим работата на магазина и да управляваме по-добре предоставяната Услуга. Възможно е някоя от тези услуги да съхранява данни на сървър, който се намира извън територията на Република България.

SiteGround

Уебсайтът, включително и всички събирани посредством него данни, се намира (хоства) на сървър на SiteGround.com

Google Analytics

Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за потребителите на онлайн магазина, като например уебсайта, от който идвате, държавата, в която се намирате, вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип потребители използват уебсайта и как го използват, което ни помага да персонализираме услугата.

Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-onза JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Ако искате да се откажете, моля изтеглете и инсталирайте приставката за Вашия уеб браузър.
Тукможете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Facebook Pixel

Използваме Facebook Pixel, за да измерваме и оптимизираме аудиторията при провеждане на маркетингови кампании. Чрез този инструмент не събираме лична информация директно, а използваме наличната такава за портебителя с цел повторно насочване към нашият онлайн магазин. В този случай личните данни на конкретния потребител са криптирани.
Тукможете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

WordPress 

Уеб сайтът работи със система за управление на съдържанието WordPress. За контрол на спам коментарите се използва разширението Akismet. При публикуване на ваш коментар на уеб сайта е възможно e-mail адресът ви и съдържанието на коментара да бъдат изпратени до сървъри на Automattic, които да определят дали вашият коментар е спам.
Тукможете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

На други трети лица, несвързани с търговската дейност на “Булгартист“ ООД лични данни не се предоставят, освен ако в нормативен акт не е предвидено обратното или ако потребителят не даде изрично съгласие.

Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения или на правоприлагащи органи за борба с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Законът за защита на личните данни задължава всеки администратор на лични данни, в това число и “Булгартист“ ООД, да разкрие информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

По отношение на частните субекти, ние изискваме посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

“Булгартист“ ООД съставя статистики за употребата на електронния магазин, ползвайки данни, събирани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани и предоставяни на трети страни.
Повече информация за бисквитките ще намерите тук.

Технически и организационни мерки за защита на личните данни

В дейността на “Булгартист” ООД предвижда необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
Предвидили сме технически и организационни мерки за защита като контролиран достъп, поддръжка и правилна експлоатация на информационните системи и мерки за криптографска защита. Служителите на Администратора обработват лични данни в съответствие с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни.

Какво става в случай на нарушение на сигурността на личните ми данни

Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Можете да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на личните ви данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.

Изменения на Политиката за поверителност

“Булгартист“ ООД може да променя настоящите правила за защита на личните данни по всяко време, като публикува нова версия на същата или на заместваща страница. Новата версия следва да влезе в сила от датата, на която е публикувана, като новата дата на влизане в сила следва да бъде посочена в дъното на страницата.

Дата на влизане в сила: 25.05.2018г.
Последна промяна: 11.07.2019г.

Close Popup

Този сайт използва бисквитки за персонализирано съдържание, маркетингови и аналитични цели. Ако продължите да го разглеждате, вие се съгласявате с използването им.

Close Popup
Настройките за поверителност са запазени!
Настройки за лични данни

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Decline all Services
Save
Accept all Services