1.Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на Закона за електронната търговия, между доставчика на услуги на информационното общество „Бажолета” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Банат“ №34, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203453965, телефон 0893726191, e-mail: office@darvart.com, наричано по-нататък за краткост „Доставчик” от една страна и Получателят на услуги (наричан „Потребител”), от друга страна.
Услугите се предоставят чрез домейн (интернет адрес): www.darvart.com, собственост на „Бажолета“ ООД, начинат по-долу Сайт, Страница или Електронен магазин.
2. На Страницата на Доставчика се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. Доставчика гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.
3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си, изрично и безусловно съгласие, предоставените от него данни да бъдат събирани, съхранявани, и използвани от Доставчика за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки.
4. Доставчика се задължава да не разкрива никакви данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. В тези случаи Доставика се задължава да предостави информацията по силата на закона.
5. Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Доставчика при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените данни.

Стоки. Цени на стоките.
6. Електронният магазин www.darvart.com предлага ръчно изработени бижута, аксесоари и декорации. За всяка стока са посочени цената и основните ѝ характеристики.
7. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката, не е включена в цената на стоките. Същата се прибавя към цената на поръчаните артикули при финализиране на поръчката.
8. Доставчика не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.
Поради спецификата на предлаганите продукти и начина на изработка (ръчна изработка), следва да се има предвид, че продуктите могат да се различават от показаните на снимките и два напълно идентични продукта не могат да бъдат изработени.
9. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.
10. Доставчика си запазва правото да променя, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристикина стоките. Потребителите се считат за информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им.
11. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Доставчика се задължава да уведоми потребителя на предоставения от него телефонен номер или електронен адрес за контакт.

Поръчки
12. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на Сайта. Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.darvart.com предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в т. 19 от настоящите Общи условия.
13. Разглеждането и пазаруването от електронния магазин на www.darvart.com
е напълно свободно и регистрацията не е задължителна.
13.1. Регистрацията е безплатна и се осъществява чрез попълването на регистрационна форма с потребителско име, парола и електронна поща (e-mail).
14. За да направи поръчка през Сайта, Потребителят следва следните стъпки:
14.1. Избор на желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел „Магазин” на сайта или чрез използване на поле „търсене“, намиращо се в горния десен ъгъл.
14.2. Когато дадена стока е предлагана с продуктови варианти (цвят, размер, материал и т.н.) преди добавяне в „Количка“ се посочва желаната опция от падащото меню, находящо се под полето за цена на стоката.
14.3 Ако желае да закупи повече от един брой от дадена стока, Потребителя има възможност да посочи желаното количество в полето, находящо се вляво от бутона „Купи“ или след добавяне в „Количка“, от прозореца „Количка“.
14.4. За да добави дадена стока към своята поръчка (виртуална количка за пазаруване), Потребителят следва да натисне бутона „Купи“ (поръчка със задължение за плащане), находящ се в прозореца на избраната стока, под полето за цена или от умалената снимка на стоката в обособената част „Магазин“. Във втория случай при преместване на курсора върху изображението на продукта, на мястото на цената се визуализира малък бутон “Купи“, чрез който продукта може да бъде добавен директно в Количката. Няма ограничение в броя на стоки, които могат да бъдат добавени към поръчката (количка).
14.5. В горната дясна част на сайта се намира бутон „Количка”. При избирането му в дясно се визуализира съдържанието на количката и общата стойност на поръчката до момента. От тук Потребителят има възможност да разгледа и променя текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждаване на поръчката. Тук количеството на стоките от един и същ вид може да бъде променяно, както и даден артикул да бъде премахнат от поръчката.
14.6. В случай че Потребителят е регистриран в сайта на Доставчика и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта,списъкът на стоките в „количката” може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в профила на Потребителя и са достъпни по всяковреме за редакция или потвърждаване.
14.7. За изпращане на поръчката е необходимо Потребителят да натиснете бутона „Kоличка”. На страницата ще се появи текущия списък с продукти, налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да бъде направена поръчка на стоките от списъка, е необходимо натискането на бутона „Продължи поръчката”.
14.8. На страницата ще се появи бланка за попълване на данните за доставка и фактуриране. Ако Потребителят желае поръчаните стоки да бъдат доставени на адрес,различен от този за фактуриране, е необходимо да постави отметка в полето „Изпращане до друг адрес“ и да попълни необходимите полета. В противен случай се счита, че адресът за фактуриране е и адрес за доставка. Данните следва да бъдат попълнени на кирилица – три имена, телефон за връзка и точен адрес.
14.9. От следващото поле Потребителят избира начин на плащане, от предложените възможности.
14.10. В зависимост от стойността на поръчката, системата на Доставчика ще прибави автоматично цената на доставката или ще определи „безплатна доставка“
14.11. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите е задължително за да бъде изпратена поръчка до Доставчика. След прочитането им, ако Потребителяте съгласен с тях, е необходимо да маркира полето (постави отметка) „Прочетох и се съгласявам с Условията за ползване“, след което да натисне бутона „ПОРЪЧКА”.
14.12. На екрана ще се появи потвърждение и окончателният изглед на поръчката, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката. Потребителят ще получи на посочения от него адрес на електронна поща автоматично генерирано копие на поръчката. Изпратеното съобщение не е потвърждение на поръчката.
15. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с “Бажолета” ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона “ПОРЪЧКА”, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в потребителската количка („Количка”) при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила.
16. На посочения от него адрес на електронна поща, Потребителят ще получи потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането ѝ. Сполучаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.
17. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, Доставчика има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя.
В този случай, Доставчика може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до Потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на Доставчика.
18. Ако е необходимо, Доставчика ще се свърже с Потребителя за уточняване на подробности по доставката.

Начин на плащане
19. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини: 
19.1. За стоки, с място на доставка на територията на Република България: 
19.1.1. Плащане при доставка („наложен платеж“); 
19.1.2. Онлайн плащане с карта. 
19.2. За стоки, с място на доставка извън територията на Република България: 
19.2.1. Онлайн плащане с карта. 
19.3. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплати авансово на Доставчика, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока или в момента на получаването ѝ, когато е избран наложен платеж като начин на плащане. 
20. При избран начин на плащанеплащане при доставка” („наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемопредаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка. С подписа си Купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата, представляваща продажната цена на доставената стока. 
21. При избран начин на плащанеплащане с карта”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, чрез  онлайн плащане през виртуален ПОС терминал. След натискане на бутона „Поръчване“, Сайта пренасочва Купувача към системата на БОРИКА, където  следва да бъдат въведени данните на картодържателя и потвърдено плащането на поръчката. Бажолета ООД няма достъп до въвежданата картова информация при онлайн плащане, включително номер на карта, валидност, CVV2 или CVC2 код на кредитните карти, 3D парола или секретен код за онлайн разплащане с дебитна карта.

Доставка
22. Стоките, поръчани от електронния магазин www.darvart.com, освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят в следните срокове:
22.1. за територията на Република България – до 3 (три) работни дни.
22.2. извън територията на Република България (на територията на Европейския съюз) – до 10 (десет) работни дни.
22.3 извън територията на Европейския съюз – в зависимост от географското местонахождение, срокът се уточнява с Потребителя.
22.4. стоки, за които е отбелязано, че не са в наличност, но могат да бъдат изработени и доставени по поръчка, както и продукти, кооито следва да бъдат индивидуализирани се доставят в срок, който се уговаря допълнително.
23. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на потвърждение за приета поръчка, респективно – от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни.
24. Доставчика не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Доставчика обстоятелства.
25. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише Протокол за щети в присъствието на куриера незабавно, както и да уведоми Доставчика на тел. 0893726191.
26. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/представител на транспортната фирма при получаването на пратката и Доставчика не бъде незабавно уведомен на телефона посочен в информацията за контакт. Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
27. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с Доставчика на телефона за контакт, посочен в сайта, за отстраняване на несъответствието.
28. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
29. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Доставчика се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
30. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 5 (пет) работни дни от уведомяването за такова искане на Доставчика на телефона за контакт, посочен в сайта.
31. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.
32. Съгласно чл. 47 ал. 1 т. 9 и чл. 55 ал. 2 от Закона за защита на потребителите, Доставчика заявява, че разходите за връщане на стоките се заплащат от Потребителя.

Право на отказ
33. Електронният магазин ww.darvart.com предлага и стоки, изработени по поръчка на Потребителя. Стоките, изработени по поръчка на Потребителя са специално маркирани в интернет сайта и същите не са изработени предварително, а се изработват и доставят при конкретна поръчка от Потребител. Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП, за същите Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) по смисъла на т. 36-38 от настоящите Общи условия, във връзка с чл. 50 – 56 от ЗЗП.
34. Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)
Стандартни указания за отказ:
I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който Потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на електронен адрес:office@darvart.com.
Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите тук.

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

(съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8и чл. 52, ал. 2и 4 от ЗЗП)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.

До „Бажолета“ ООД,
гр. София, ул. „Банат“ №34, телефон: 0893 72 61 91
електронен адрес: office@darvart.com

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:
……………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….……………
Поръчано на*………………………………………………………………………………………………….
Получено на:* ……………………………………………………………………………………………………..
Име на потребителя: ……………………..……………………………………………………………………
Адрес на потребителя: …………….…………………….…………………………………………………..
Подпис на потребителя: ……………………………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ………………………
——————————————————
*Ненужното се зачертава

35. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от Потребителя.
36. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Доставчика, с получаването на стоката от Доставчика.
37. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Доставчика стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Доставчика се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

Търговска гаранция
38. Търговската гаранция на всеки продукт е 2 (две) години, считано от датата на закупуване и при спазване на препоръките за употреба и грижа за продуктите.
39. Потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени в т. 42-46 от настоящите Общи условия.
40. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
а) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
б) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;
в) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката;
41. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, и по-точно – независимо от търговскатагаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

Рекламации
42. Рекламациите се предявяват пред Доставчика или пред упълномощено от него лице.
43. Рекламациите се подават устно или писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат:
– на адреса по търговска регистрация на дружеството;
– по електронен път – на адрес: office@darvart.com
44. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
45. При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
а) касова бележка или фактура;
б) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
в) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
46. Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на Доставчика. Доставчика уведомява потребителя в срок от 1 (един) работен ден, преди изпращането на куриер за експедиране на потребителската стока. Потребителят е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница,в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.
47. Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

Заключителни разпоредби
48. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Доставчика има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.
49. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани по електронен път, чрез отправяне на запитване на адрес office@darvart.com или чрез телефонно обаждане на телефонен номер 0893 72 61 91, в работни дни, между 9.00 и 17.00 часа.
50. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Доставчика не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
51. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.darvart.com е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
52. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (поставяне на отметка) „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване” в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.
53. Настоящите Общи условия са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и действащите нормативни актове в Република България.
54. Настоящите Общи условия са изготвени и приети на български език .
55. Доставчика и Потребителите ще решават всички спорове, възникнали с тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, чрез преговори, а когато това е невъзможно – чрез компетентния съд в гр. София.
Последна промяна: 31.10.2017 г.